БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спартак 2007 - Сливен

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Желязко К. Николов
Ширина/Дължина 43:17:47.10/27:42:04.20

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Попово (17.05.2020)  BG14502/2018  115733,023  17.05.2020 08:10:06  1156.174  2(0)  1,235(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14578/2018  115733,023  17.05.2020 08:10:09  1155.597  3(0)  1,852(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22002/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:09  1155.574  4(0)  2,469(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11251/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:10  1155.401  5(0)  3,086(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22082/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:47  1148.339  9(0)  5,556(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11199/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:47  1148.316  10(0)  6,173(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22061/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:53  1147.200  11(0)  6,79(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22024/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:54  1147.007  12(0)  7,407(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11242/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:55  1146.814  13(0)  8,025(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11224/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:59  1146.064  14(0)  8,642(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11208/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:01  1145.679  15(0)  9,259(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11233/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:18  1142.478  16(0)  9,877(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11201/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:19  1142.286  17(0)  10,494(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11243/2019  115733,023  17.05.2020 08:12:05  1133.715  18(0)  11,111(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11266/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:12  1121.444  20(0)  12,346(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14546/2018  115733,023  17.05.2020 08:13:41  1116.220  30(0)  18,519(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14534/2018  115733,023  17.05.2020 08:13:42  1116.037  31(0)  19,136(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11239/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:43  1115.854  33(0)  20,37(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11238/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:46  1115.316  36(0)  22,222(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11190/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:49  1114.779  39(0)  24,074(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG69368/2018  115733,023  17.05.2020 08:14:04  1112.101  42(0)  25,926(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11225/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:16  1109.968  45(0)  27,778(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11180/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:18  1109.617  46(0)  28,395(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11227/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:19  1109.436  47(0)  29,012(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14511/2018  115733,023  17.05.2020 08:15:34  1096.299  54(0)  33,333(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11241/2019  115733,023  17.05.2020 08:15:44  1094.578  56(0)  34,568(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11219/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:03  1091.306  59(0)  36,42(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11299/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:14  1089.426  64(0)  39,506(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11258/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:46  1083.977  71(0)  43,827(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11178/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:55  1082.457  74(0)  45,679(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11226/2019  115733,023  17.05.2020 08:18:42  1064.701  88(0)  54,321(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  FR314065/2019  115733,023  17.05.2020 08:20:00  1052.118  113(0)  69,753(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11244/2019  115733,023  17.05.2020 08:23:48  1016.986  161(0)  99,383(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14564/2018  115733,023  17.05.2020 08:24:19  1012.387  169(0)  104,321(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11216/2019  115733,023  17.05.2020 08:24:19  1012.378  170(0)  104,938(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11215/2019  115733,023  17.05.2020 08:24:39  1009.446  175(0)  108,025(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11270/2019  115733,023  17.05.2020 08:26:22  994.552  218(0)  134,568(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11218/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:11  971.053  267(0)  164,815(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11254/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:13  970.776  268(0)  165,432(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  FR314064/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:15  970.508  269(0)  166,049(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14594/2018  115733,023  17.05.2020 08:29:17  970.239  270(0)  166,667(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11253/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:20  969.833  272(0)  167,901(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11291/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:24  969.288  273(0)  168,519(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14563/2018  115733,023  17.05.2020 08:32:13  946.947  322(0)  198,765(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11254/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:27  1347.190  6(0)  3,663(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14545/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:27  1347.165  7(0)  4,274(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11224/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:28  1346.975  8(0)  4,884(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14564/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:28  1346.962  9(0)  5,495(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  FR314064/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:29  1346.773  10(0)  6,105(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11226/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:30  1346.558  11(0)  6,716(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11201/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:30  1346.532  12(0)  7,326(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11253/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:31  1346.343  13(0)  7,937(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11208/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:31  1346.330  14(0)  8,547(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69368/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:32  1346.141  15(0)  9,158(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11225/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:35  1345.509  16(0)  9,768(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69367/2018  143408,399  24.05.2020 09:48:45  1318.698  28(0)  17,094(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69369/2018  143408,399  24.05.2020 09:48:46  1318.492  29(0)  17,705(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22082/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.674  31(0)  18,926(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14534/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.650  32(0)  19,536(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14546/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.626  33(0)  20,147(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11216/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.268  34(0)  20,757(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11298/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.232  35(0)  21,368(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11180/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.232  36(0)  21,978(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14563/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:38  1308.077  37(0)  22,589(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69366/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:39  1307.874  38(0)  23,199(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14514/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:40  1307.671  39(0)  23,81(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14551/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:40  1307.659  40(0)  24,42(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11239/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:42  1307.278  41(0)  25,031(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22024/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:42  1307.254  42(0)  25,641(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11242/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:43  1307.075  44(0)  26,862(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22002/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:48  1306.087  45(0)  27,473(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11241/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:49  1305.885  46(0)  28,083(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11266/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:51  1305.493  47(0)  28,694(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11243/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:56  1304.507  50(0)  30,525(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11258/2019  143408,399  24.05.2020 09:50:18  1300.167  54(0)  32,967(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11202/2019  143408,399  24.05.2020 09:50:18  1300.143  55(0)  33,578(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14502/2018  143408,399  24.05.2020 09:50:35  1296.839  61(0)  37,241(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11238/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:01  1291.770  70(0)  42,735(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14578/2018  143408,399  24.05.2020 09:51:06  1290.805  74(0)  45,177(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11207/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:20  1288.103  79(0)  48,23(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14594/2018  143408,399  24.05.2020 09:51:25  1287.132  80(0)  48,84(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11199/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:26  1286.947  81(0)  49,451(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11299/2019  143408,399  24.05.2020 09:52:13  1277.956  100(0)  61,05(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11259/2019  143408,399  24.05.2020 09:52:16  1277.387  102(0)  62,271(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14511/2018  143408,399  24.05.2020 09:53:28  1263.878  144(0)  87,912(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  FR314067/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:29  1263.699  147(0)  89,744(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11215/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:30  1263.510  148(0)  90,354(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11236/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:30  1263.488  149(0)  90,965(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11190/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:37  1262.209  155(0)  94,628(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14540/2018  143408,399  24.05.2020 09:54:25  1253.384  174(0)  106,227(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11291/2019  143408,399  24.05.2020 09:54:27  1253.022  175(0)  106,838(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11227/2019  143408,399  24.05.2020 09:55:50  1238.062  247(0)  150,794(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11247/2019  143408,399  24.05.2020 09:56:21  1232.560  269(0)  164,225(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11178/2019  143408,399  24.05.2020 09:56:24  1232.031  273(0)  166,667(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11255/2019  143408,399  24.05.2020 09:57:24  1221.537  321(0)  195,971(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  FR314067/2019  242889,127  31.05.2020 10:19:11  1745.106  22(0)  14,342(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11226/2019  242889,127  31.05.2020 10:19:12  1744.893  23(0)  14,993(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11215/2019  242889,127  31.05.2020 10:19:12  1744.868  24(0)  15,645(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14534/2018  242889,127  31.05.2020 10:19:13  1744.680  25(0)  16,297(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11224/2019  242889,127  31.05.2020 10:19:14  1744.480  26(0)  16,949(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69366/2018  242889,127  31.05.2020 10:20:44  1725.886  31(0)  20,209(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14514/2018  242889,127  31.05.2020 10:20:58  1723.021  33(0)  21,512(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11299/2019  242889,127  31.05.2020 10:21:18  1718.961  34(0)  22,164(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11291/2019  242889,127  31.05.2020 10:21:26  1717.344  36(0)  23,468(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG22061/2017  242889,127  31.05.2020 10:24:56  1675.872  95(0)  61,93(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11202/2019  242889,127  31.05.2020 10:24:56  1675.849  96(0)  62,581(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11178/2019  242889,127  31.05.2020 10:25:42  1667.050  121(0)  78,879(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11214/2019  242889,127  31.05.2020 10:26:32  1657.573  166(0)  108,214(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11225/2019  242889,127  31.05.2020 10:26:33  1657.381  170(0)  110,821(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG22002/2017  242889,127  31.05.2020 10:27:27  1647.264  207(0)  134,941(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11208/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:27  1647.242  208(0)  135,593(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11216/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:29  1646.896  209(0)  136,245(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11298/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:33  1646.148  213(0)  138,853(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11233/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:36  1645.590  214(0)  139,505(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11270/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:37  1645.401  215(0)  140,156(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11242/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:39  1645.033  219(0)  142,764(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11258/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:40  1644.844  220(0)  143,416(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14578/2018  242889,127  31.05.2020 10:27:41  1644.665  221(0)  144,068(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69368/2018  242889,127  31.05.2020 10:27:41  1644.643  222(0)  144,72(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11201/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:43  1644.287  226(0)  147,327(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14551/2018  242889,127  31.05.2020 10:27:45  1643.920  227(0)  147,979(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11251/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:57  1641.697  249(0)  162,321(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG22082/2017  242889,127  31.05.2020 10:27:58  1641.509  251(0)  163,625(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14563/2018  242889,127  31.05.2020 10:28:53  1631.409  302(0)  196,871(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  FR314064/2019  242889,127  31.05.2020 10:28:54  1631.223  304(0)  198,175(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11241/2019  242889,127  31.05.2020 10:28:55  1631.037  305(0)  198,827(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво